Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

THN ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Μεθαύριο Τετάρτη 11 Ιουλίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας στις 13:00. Πρόκειται για τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρεία του δημάρχου Αλεξάνδρειας Φώτη Δημητριάδη. 
Εννέα (9) τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι: 

1. Εισηγητική έκθεση β΄ τριμήνου του έτους 2012 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
2. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού για την Δημοτική Κοινότητα Πλατέος.
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (αντικουνουπική σίτα) για το Δημοτικό κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας.
4. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για “Λοιπό εξοπλισμό” (φωτοαντιγραφικό μηχάνημα για την έδρα της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας).
5. Λήψη απόφασης για την διάθεση πιστώσεων.
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικίας του Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στη Τ.Κ. Καμποχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
7. Λήψη απόφασης για την ψήφιση (διάθεση) της σχετικής πίστωσης και την απευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο “ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ” (Α.Μ. 39/2011).
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης κατασκευής του έργου, ψήφιση (διάθεση) της σχετικής πίστωσης και απευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου “ Επεμβάσεις σε τμήμα της στέγης του Δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Πλατέος” (Α.Μ. 29/2012).
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας “ Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το σχολικό έτος 2012-2013 ” (Α.Μ. 27/2011), σύνταξη διακήρυξης του διαγωνισμού, συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και την αξιολόγηση των προσφορών και διάθεση της πίστωσης για το σύνολο της δαπάνης και για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: