Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ PEUGEOT 207

Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Peugeot μοντέλο 207 εκτελεί η εταιρεία ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Γενική Αντιπροσωπεία αυτοκίνητων Peugeot στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
Η ανάκληση αφορά 334 οχήματα, από τα οποία τα 325 έχουν διατεθεί σε πελάτες. Οι αριθμοί πλαισίου των......
συγκεκριμένων οχημάτων είναι συγκεκριμένοι και βρίσκονται εντός των παρακάτω διαστημάτων:
Για τις 3-θυρες εκδόσεις : Από VF3WA8FP0AT096054 έως και VF3WA8FP0BW037070
Για τις 5-θυρες εκδόσεις : Από VF3WC8FP0AE092605 έως και VF3WC8FP0BW035326
Στα εν λόγω οχήματα, η μη συμμόρφωση του μήκους του καλωδίου γείωσης της μπαταρίας με τις προδιαγραφές μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε κόψιμο του καλωδίου. Η απώλεια της ηλεκτρικής αυτής σύνδεσης μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα καταγεγραμμένο συμβάν από τον κατασκευαστή που να οδήγησε σε ατύχημα.
Η ενημέρωση των ιδιοκτητών των παραπάνω οχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει, μέσω της αποστολής συστημένης ονομαστικής επιστολής, με την οποία καλούνται να έρθουν σε επαφή με τον επίσημο έμπορο ή τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Peugeot της επιλογής τους, προκειμένου να προχωρήσουν στην προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή επέμβαση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 5761101.
blog.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: