Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-ΦΕΥΓΟΥΝ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Αδαμάντιου Σταματάκη και του.....
Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Παπαδόπουλου. 
Κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους εξήντα (60) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων από τους οποίους 2 από την Ημαθία. Ο Δημήτρης Παπαχρήστου και ο γνωστός από την θητεία του στην πόλη μας Δημήτρης Στραφιώτης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: