Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Την Τρίτη 19 Ιουνίου στις 20:00 συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας υπό την προεδρία του Νίκου Κούτσια. Τρία (3) τα θέματα ημερησίας διάταξης τα οποία είναι: 

  • Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
  • Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού έτους 2012
  • Έγκριση-διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: