Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

150 ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Με εκατόν πενήντα γεωπόνους και κτηνιάτρους θα ενισχυθεί ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.
Για τρεις μήνες θα προσληφθούν στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 132 γεωπόνοι ΠΕ και 18 κτηνίατροι.
Το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί σε 12 υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ (Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κοζάνης, Λάρισας, Λαμίας, Αθήνας, Αγρινίου, Πάτρας, Τρίπολης, Ηρακλείου) και εκτιμάται ότι θα διενεργήσει περίπου 150.000 εξατομικευμένες εκτιμήσεις ζημιών.
Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι.....
παρατεταμένοι παγετοί που παρατηρήθηκαν το πρώτο δίμηνο του 2012 σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας καθώς και οι πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιφέρειες που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, με συνέπειες οι παραγωγοί να έχουν υποβάλει πλήθος δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛΓΑ ο οποίος υποχρεούται να προβεί άμεσα σε εκτιμήσεις ζημιών.
Πρέπει να αναφερθεί ότι της πρόσληψης του γεωτεχνικού προσωπικού θα προηγηθεί έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, καθώς και ανακοίνωση του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.
dimosio

Δεν υπάρχουν σχόλια: