Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

H CYTA ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΩΝ 25 ΕΥΡΩ

Με αφορμή τη συζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με την απαιτούμενη καταβολή 25 ευρώ για την υποβολή αίτησης διεκδίκησης θέσεων εργασίας στη Cyta Κύπρου διευκρινίζεται ότι: 
Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται σε μεγάλους οργανισμούς στην Κύπρο στο δημόσιο τομέα με στόχο κυρίως να.....

συγκεντρώνονται αιτήσεις ατόμων με πραγματικό ενδιαφέρον για τη θέση. Διευκρινίζεται δε ότι το παράβολο επιστρέφεται από την Cyta Κύπρου σε όλους όσοι θα λάβουν μέρος στις σχετικές εξετάσεις. Σημειώνεται ότι ανάλογες διαδικασίες καταβολής παραβόλων συναντώνται και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Cyta Ελλάδος, η θυγατρική του Κυπριακού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών, δεν εφαρμόζει αυτή την τακτική. Οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις εργασίας στη Cyta Ελλάδος, μπορούν πάντοτε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cyta.gr, στη σχετική ενότητα, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται εκεί, χωρίς καταβολή οποιουδήποτε παραβόλου, σύμφωνα με ό,τι συνηθίζεται και στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα στη χώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: