Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

ΔΩΡΕΑΝ ΟΧΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ένα κλειστό φορτηγό (τέως «Κινητή Βιβλιοθήκη») (τύπου Ford Transit 2000 cc), ιδιοκτησίας της τέως ΤΕΔΚ Νομού Ημαθίας, το οποίο είχε διατεθεί, από το έτος 2000 με αλλεπάλληλες Προγραμματικές Συμβάσεις, στον Δήμο Αλεξάνδρειας, και χρησιμοποιούνταν για την εξυπηρέτηση δημοτικών αναγκών και δράσεων που υλοποιούνταν από τον.....

Δήμο Αλεξάνδρειας, πέρασε στην κυριότητα του δήμου.
Με έγγραφο, ο Δήμος Αλεξάνδρειας ζήτησε από την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας να εξεταστεί η δυνατότητα μεταβίβασης της κυριότητας, του οχήματος, ώστε αυτό να χρησιμοποιείται από τον Δήμο μας, χωρίς τις προσωρινές ρυθμίσεις και τις αναπόφευκτες εκκρεμότητες μιας απλής παραχώρησης της χρήσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, με απόφασή του, ομόφωνα ενέκρινε την δωρεάν, και άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος, από την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας στον Δήμο Αλεξάνδρειας.
Να σημειωθεί ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία των τέως ΤΕΔΚ περιήλθαν στις ΠΕΔ, των οποίων τα Διοικητικά Συμβούλια είναι αρμόδια για την οργάνωση και την κατάλληλη συνολική διάταξη του έμψυχου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των συγχωνευθέντων Φορέων.
Μεταξύ άλλων περιήλθαν στην ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και όλα τα οχήματα των τέως ΤΕΔΚ, τα οποία, επειδή, από πολλών ετών, το καθένα τους είχε διατεθεί, από τις τέως ΤΕΔΚ, προς εξυπηρέτηση κατά τόπους δημοτικών αναγκών, και επειδή δεν κρίθηκαν απαραίτητα για την ενιαία λειτουργία του νέου Φορέα (ΠΕΔ), διατίθενται, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ σε ενδιαφερόμενους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή σε Δήμους – Μέλη της ΠΕΔ.
pliroforiodotis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: