Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

ΔΑΝΕΙΟ 400 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δάνειο 418.210,64 ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ιδία συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για την υλοποίηση των πράξεων «Εξοικονόμηση ενέργειας Αλεξάνδρειας» και « Εξοικονόμηση ενέργειας Πλατέος» θα πάρει ο δήμος Αλεξάνδρειας. Η λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, εγκρίθηκε από.....
την Οικονομική Επιτροπή του δήμου και αναμένεται να λάβει έγκριση και από το Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με παλαιότερες αποφάσεις του, ενέκρινε την χρηματοδότηση της ιδίας συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για την υλοποίηση των έργων «Εξοικονόμηση ενέργειας Αλεξάνδρειας» και «Εξοικονόμηση ενέργειας Πλατέος» (οι πρώην Δήμοι Αλεξάνδρειας & Πλατέος εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συνολικής δαπάνης 1.394.035,46 € από την οποία το ποσό των 975.824,82 € προέρχεται από δημόσια δαπάνη και το ποσό 418.210,64 € αφορά την ιδία συμμετοχή του Δήμου). Με τις αποφάσεις αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με την διάθεση πιστώσεων της Σ.Α.Τ.Α., με κατανομή 293.927,00 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και 124.283,64 € από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Σύμφωνα όμως με την Οικονομική Επιτροπή «υπάρχει ωστόσο η ανάγκη αποδέσμευσης των πιστώσεων της Σ.Α.Τ.Α. τόσο από το οικονομικό έτος 2012 όσο και από το 2013, για την εκτέλεση έργων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η σύναψη δανείου για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του Δήμου, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα, συνολικού ποσού 418.210,64 ευρώ».
Το επιτόκιο δανειοδότησης θα είναι 6,02% ετησίως το οποίο θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου. Η διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου είναι 10 χρόνια με έναρξη εξυπηρέτησης την 1η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, με ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Τα δικαιώματα του Ταμείου είναι 0,50% επί του ποσού του δανείου. Για την εξασφάλιση του δανείου δύναται να εκχωρηθούν έσοδα (Κ.Α.Π.) ανάλογου ποσού για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου. Υπάρχει δικαίωμα εξόφλησης του δανείου και πριν τη λήξη του, ολικά ή μερικά, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: