Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

TI EINAI H ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ONLINECLASS.GR

Η πλατφόρμα Διαδικτυακή Τάξη αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Δημιουργήθηκε με σκοπό να υπηρετήσει τις ανάγκες των μαθητών για περισσότερες πηγές γνώσης. Υποστηρίζεται από έγκριτους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται Πανελλαδικά στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Φιλοδοξεί να προσφέρει στους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου πολύτιμη βοήθεια για την.....
κατάρτισή τους. Ήδη χρησιμοποιείται για την παράδοση μαθημάτων σε μαθητές της μεθορίου με προγραμματισμένη διαδικτυακή διδασκαλία.
Η ομάδα των εκπαιδευτικών της Διαδικτυακής Τάξης πιστεύει ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας η γνώση μπορεί να διαδοθεί σε κάθε σημείο της Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: